Koolituse kirjeldus

Koolituse tulemusena on revisjonikomisjoni liikmed võimelised volikogu tööplaani alusel või ülesandel iseseisvalt teostama omavalitsuse kontrolli ja vastavat aruandlust.


SIHTRÜHM

Revisjonikomisjoni liikmed ja volikogu esimehed.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • Teab arenguid, õigusakte ja alusmaterjale revisjoni korraldamiseks kohalikes omavalitsustes.
 • Mõistab kontrollida ja hinnata valla või linnaeelarve täitmist ning omavalitsuse tegevuste seaduslikkust, otstarbekust, tulemuslikkust ning vara kasutamise sihipärasust.
 • Oskab planeerida ja korraldada revisjoni ning revisjoni aruandlust kohalikus omavalitsuses.

ÕPPE SISU

Ühiskond ja arengud kohalikes omavalitsustes:

 • ühiskond, avalik sektor ning muudatused ja arengud kohalikes omavalitsustes.
 • avaliku sektori ja kohalike omavalitsuste arengu kavandamine ja finantsautonoomia.

Revisjoni korraldamine, ülesanded ja töö planeerimine:

 • õigusaktid ja alusmaterjalid revisjoni korraldamiseks kohalikus omavalitsuses;
 • revisjonikomisjoni moodustamine, ülesanded ja eesmärgid;
 • revisjoni tegevuskava ja töö planeerimine;
 • kontrolli ja revisjoni läbiviimine.
 • revisjonikomisjoni aruandlus.

Revisjonikomisjoni töö praktiline korraldamine:

 • omavalitsuse tegevuste seaduslikkuse, otstarbekuse, tulemuslikkuse kontroll ja hindamine;
 • vara kasutamise sihipärasuse kontroll ja hindamine;
 • valla või linnaeelarve täitmise kontroll ja hindamine.
 • praktilised ülesanded, rühmatööd.

Kokkuvõte koolitusest:

 • riigikontrolli tähelepanekuid kohalikes omavalitsustes; soovitusi probleemide võimalikuks lahenduseks;
 • revisjonikomisjoni liikme „kümme käsku“.

ÕPPEMEETODID

Loeng, arutelud, ülesanded mitmel teemal ja rühmatööd.

ÕPPEKAVA MAHT

Üks päev, 8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum U-kujulise paigutusega, vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega. Palume koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti.

OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Slaidid, ülesanded, riigikontrolli järeldused, ettepanekud, infoallikad.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

NÄIDIS AJAKAVA – Revisjonikomisjoni korraldus

Ajakava kohendame vastavalt tellija vajadusele.

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõuna.
14.00-15.30 III sessioon
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.15 IV sessioon.