Koolituse kirjeldus

Koolitus keskendub menetlusdokumentide (eelkõige väärteoprotokolli ja otsuse) vormistamisele, tõendamisele kuuluvate asjaolude väljaselgitamisele ja tõendite kogumisele. Eraldi peatutakse ka karistuse mõistmise küsimustel ning väärteomenetluse ja haldusmenetluse eristamisel (haldusmenetlusest tõendite ülevõtmisel väärteomenetlusse).

Kursuse käigus koostatakse näidisväärteoasjas menetlusplaan, selgitatakse tõendite kogumise viisid ning koostatakse väärteoprotokoll ning otsus.


SIHTRÜHM

Väärteomenetlust läbiviivad kohtuvälise menetleja ametnikud.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • oskab koostada väärteoprotokolli.
 • teab kuidas tõendeid koguda, tõenditevahelisi vastuolusid kõrvaldada ning neid menetluses kasutada.
 • oskab otsust vormistada ja väärteo eest karistust määrata.

ÕPPE SISU

Väärteoprotokolli koostamine – 4 ak tundi

 • Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine.
 • Menetlusplaani koostamine.
 • Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud.
 • Väärteo lühike kirjeldus.

Tõendid – 2 ak tundi

 • Tõendite liigid.
 • Tõendite kogumise võimalused.
 • Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused.
 • Tõenditevaheliste vastuolude kõrvaldamine.
 • Menetlusplaani koostamine.

Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine – 2 ak tundi

 • Otsuste vormistamise nõuded.
 • Tõendite hindamise nõuded.
 • Karistuse määramise põhimõtted.

ÕPPEMEETODID

Teooriat käsitletakse kursuses praktiliste küsimuste lahendamise valguses.

ÕPPEKAVA MAHT

1 koolituspäev,  8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse täismahus läbimisel väljastatakse osalejale digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum lauad asetatud U-kujuliselt, õpperuum varustatud vajalike õppevahendite, tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); Riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele).

Koolituse käigus täidetakse koolitaja poolt koostatud töölehed, millest kujuneb koolituse lõpuks õppematerjal edaspidiseks kasutamiseks.

Osalejatel palume võimalusel kaasa võtta arvuti.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

NÄIDIS AJAKAVA – Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine

Koolituse täpne ajakava lepitakse kokku koostöös tellijaga.

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 Väärteoprotokolli koostamine
Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine.
Menetlusplaani koostamine.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud.
Väärteo lühike kirjeldus.
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Tõendid
Tõendite liigid.
Tõendite kogumise võimalused.
Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused.
Tõenditevaheliste vastuolude kõrvaldamine.
Menetlusplaani koostamine.
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.15 Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine
Otsuste vormistamise nõuded.
Tõendite hindamise nõuded.
Karistuse määramise põhimõtted.