Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on professionaalse ametialase käitumiskultuuri kinnistamine.


SIHTRÜHM

Ametnikud ja töötajad, kes soovivad tööalasel suhtlemisel ja käitumisel lähtuda  väljakujunenud protokolli ja etiketi reeglitest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 1. Omab mitmekülgset ülevaadet etiketi valdkonna põhiteemadest.
 2. Tunneb ametisuhtlust toetavat etiketti.
 3. Rakendab etiketinormist tulenevat reeglistikku konkreetses suhtlussituatsioonis (diplomaatia, organisatsioon, isiklik tasand).
 4. Oskab analüüsida käitumissituatsioonist tulenevaid eetilisi juhtumeid.

ÕPPE SISU

Diplomaatia, protokoll, etikett

 • Mõisted ja tähendused.
 • Tseremoniaalsed toimingud ja atribuutika.
 • Diplomaatiast tulenevad reeglid ametkondlikus suhtluses.
 • Ametlikud kohtumised – nõupidamised, läbirääkimised.
 • Suhtlemistava välisriikide esindajatega.

Ametkondlik suhtlus

 • Kontaktide loomine, hoidmine, lõpetamine
 • Suhtlemisdistants – füüsiline ruum, silmside, mitteverbaalne kontakt.
 • Tervitamine, esitlemine, pöördumine ja tiitlid, viisakuskomplimendid.
 • Visiitkaart.
 • Kätlemine.
 • Telefonisuhtluse ja e-kirjavahetuse reeglid.

Etiketikohane rõivastus

 • Argipäevane ametiriietus.
 • Riietus vastuvõtukutsel.

Riiklike tähtpäevade tähistamine.

 • Tähtpäeva sisu.
 • Toimumise koht ja atribuutika.
 • Külaliste nimekirja koostamine.
 • Kutsete saatmine.
 • Vastuvõtud. Lõunad. Õhtusöögid. Lauakombed.
 • Oskus olla perenaine/peremees/külaline.
 • Kingituste, lillede etikett.

Tellimuskoolituse rõhuasetused lepitakse kokku tulenevalt sihtrühma vajadusest.

ÕPPEMEETODID

Esitlus ja ülevaade etiketi põhiteemadest.

Praktiliste etiketialaste näidissituatsioonide lahendamine rühmades.

Etiketi valdkonna eetiliste juhtumite kirjelduste hindamine eluliste näidete põhjal.

ÕPPEKAVA MAHT

7 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppeklass vajaliku suuruse ja tehnikaga.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 17 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Õppekirjanduse loetelu. Elektrooniline õppematerjal.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

10.00-12.00 I sessioon.
12.00-12.45 Lõunapaus.
12.45-14.30

14.30-14.45

14.45-16.15

II sessioon.

Paus.

III sessioon.