Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on õppida praktilise kirjade vormistamise teel koostama nõuetekohaseid ametlikke kirju.


SIHTRÜHM

Töötajad ja ametnikud, kel vajalik koostada korrektselt sõnastatud ja kehtivale korrale vastavaid ametikirju.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  1. Oskab iseseisvalt koostada ametikirju vastavalt standarditele ja omab ülevaadet dokumendihalduse õiguslikust keskkonnast.
  2. Oskab vältida keelelisi ja vormistuslikke vigu kirjade kirjutamisel.
  3. Koostab ja vormistab nõuetekohaseid e-kirju.

ÕPPE SISU

  • Ametikirjade koostamine ja vormistamine – dokumendiplangi ülesehitus, ametikirja elementide vormistamine ja dokumendi koostamine.
  • E-kirjade koostamine ja vormistamine.

ÕPPEMEETODID

Ppraktilised harjutused ja sellele järgnev arutelu koos kommentaaridega.

  • Praktiline  harjutus: vastuskirja koostamine/vigade parandamine etteantud andmete põhjal;
  • rühmatöö: keeleharjutus;
  • praktiline harjutus: e-kirja koostamine.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 4 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum koos vajaliku tehnikaga (projektor, tahvel jms).

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 17 inimest.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Kirjade kirjutamise praktilise harjutamine  koos arutelu ja kommentaaridega.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

9.45-10.00 Registreerumine.
10.00-11.30 I sessioon
11.30-11.45 Paus
11.45-13.15 II sessioon