Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele teadmisi kehtivatest õigekirjareeglitest ja tutvustada viise, kuidas vältida kantseliidiilminguid õigus- ja haldustekstis.

SIHTRÜHM

Ametnikud, juristid, kohtutöötajad, sekretärid ja kõik teised huvilised, kes koostavad ametlikku kirjalikku õigus- või haldusteksti ja peavad lugu korrektsest keelekasutusest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • teab eesti õigekirjareegleid, sh oskab kasutada lühendeid, kirjutada numbreid, valida õige algustähe ja käänata eesti perekonnanimesid,
  • tunneb ära veaohtlikud kantseliidisõnad ja -vormid ning
  • koostab lihtsat, selget ja hästi mõistetavat tarbeteksti.

ÕPPE SISU

Kokku 7 akadeemilist tundi.

I osa (4 ak tundi): ülevaade olulisematest õigekirjateemadest, sealhulgas:

  • Lühendid. Kuidas lühendada arvelduskontot või registrikoodi?
  • Kuidas kirjutada miinust, järgarvu või kümnendmurdu?
  • Algustäht. Kas Tellija või tellija? Kas Rootsi laud või rootsi laud?
  • Eesti perekonnanimed. Kas Kändi, Känd’i või Kännu?

II osa (3 ak tundi): kantseliidi vältimine

  • Kantseliidisõnavara. Mis on viga väljenditel antud regulatsioon ja siseriiklik seadusandlus?
  • Kuidas parandada lauset Masina remonditööde teostamine leiab aset isikute poolt, kellel on vastavad volitused?

ÕPPEMEETODID

Seminari vormis koolitus. Koolitaja valmistab ette töölehed praktiliste harjutustega, mida osalejad koolitaja nõu ja abiga parandavad. Pärast koolitust jäävad töölehed osalejatele ja koolitaja annab reeglite lühikokkuvõtte. Koolitaja slaide ei jaga.

Töömeetodid on vigaste lausete parandamine, lünkülesannete täitmine ja valikvastustega harjutuste tegemine. Olenevalt olukorrast tehakse tööd individuaalselt või rühmas.

ÕPPEKAVA MAHT

1 päev ehk 7 akadeemilist tundi.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Töölehed harjutustiku ja keeleabiallikatega; üldreeglistik.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

NÄIDIS AJAKAVA

10.00-11.30 I osa: ülevaade olulisematest õigekirjateemadest.Lühendid. Kuidas lühendada arvelduskontot või registrikoodi?
Numbrid. Kuidas kirjutada miinust, järgarvu või kümnendmurdu?
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Algustäht. Kas Tellija või tellija? Kas Rootsi laud või rootsi laud?
Eesti perekonnanimed. Kas Kändi, Känd’i või Kännu?
13.15-14.00 Lõunapaus bufeena restoranis Kompass
II osa: kantseliidi vältimine.
14.00-16.15 Kantseliidisõnavara. Mis on viga väljenditel antud regulatsioon ja siseriiklik seadusandlus?
Kantseliidivormid. Kuidas parandada lauset Masina remonditööde teostamine leiab aset isikute poolt, kellel on vastavad volitused?