Koolituse kirjeldus

Koolituse läbinu oskab kasutada erinevaid sotsiaalmeediakanaleid efektiivse kommunikatsiooni korraldamiseks kohalikus omavalitsuses.

Sotsiaalmeediast on saanud kohaliku omavalitsuse töös asendamatu tööriist info levitamiseks, suhtluseks ja elanike kaasamiseks. Kuigi sotsiaalmeedia kasutajate arv on pidevas kasvujoones, siis näiteks noortega ühenduse saamine on muutuva sotsiaalmeedia kasutamise harjumuste tõttu üha keerulisem. Koolitusega keskendume praktiliste oskuste õppimisele läbi harjutuste, et jõuda oma sõnumiga elanikeni ning anname uusi ideid ja teadmisi, et oma valla-linna sotsiaalmeedia järgijaskonda laiendada ja tegevustesse paremini kaasata.


SIHTRÜHM

KOV ametiasutused, hallatavad asutused ja teised üksused, kes informeerivad avalikkust või soovivad kodanikke rohkem oma tegevustesse kaasata.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

  1. Mõistab sotsiaalmeediakanalite võimalusi kohaliku omavalitsuse kommunikatsiooni tööriistana.
  2. On võimeline looma sotsiaalmeediakanalite põhise kommunikatsioonistrateegia.
  3. Suudab luua tehniliselt korrektset sisu vastavalt sotsiaalmeediakanalile.

ÕPPE SISU

Koolituse sisu:

  • Sotsiaalmeediakanalite tehniliste ja sisuliste eripäradega tutvumine.
  • Sotsiaalmeediakanalitesse sisuloomise praktiline töötuba.
  • Sotsiaalmeedia strateegia ülesehitamise ja vajalike tööriistadega tutvumine.
  • Sotsiaalmeedia strateegia loomise praktiline töötuba.

ÕPPEMEETODID

Koolitus vaheldub loengu, praktiliste harjutuste ja järgnevate aruteludega meeskondades.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 8 akadeemilist tundi, sellest 4 ak tundi praktilist tööd ja 4 ak tundi loengut.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum vajaliku tehnikaga (projektor, tahvel jms). Palume koolitusel osalejatel kaasa võtta sülearvuti!

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 30 osalejat.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

9.45-10.00 Registreerumine.
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Paus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 III sessioon.
15.30-15.45 Paus.
15.45-17.15 IV sessioon.