Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on anda praktikas kasutatavaid teadmisi ja oskusi isikuandmete kaitse põhiprintsiipidest ning olulistest uuendustest isikuandmete kaitse üldmääruse kontekstis.

SIHTRÜHM

Ametnikele ja töötajatele, kes käitlevad isikuandmeid või teostavad järelevalvet isikuandmete kaitse üle. Varasemad teadmised isikuandmete kaitse kohta ei ole vajalikud.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

  1. Teab, mis on isikuandmed.
  2. Teab, mis on isikuandmete töötlemine ja sellega kaasnevad riskid.
  3. Suudab hinnata andmete töötlemise mõju füüsilisele isikule.
  4. Teab, millised on olulisemad muudatused isikuandmete kaitses tulenevalt uuest õigusraamistikust.
  5. Oskab hinnata muudatuste vajadusi oma organisatsioonis.

ÕPPE SISU

Keskendume isikuandmete kaitse ja isikuandmete käitlemise põhioskustele ning vajalikele teadmistele.

  • Loengu/seminari ja vestluse vormis ülevaade isikuandmete põhiprintsiipidest.
  • Ülevaade olulistest muudatustest nii avaliku sektori kui erasektori vaatest.
  • Praktilised ülesanded printsiipide ja nõuete selgitamiseks ning kinnistamiseks.
  • Arutelud praktiliste lahenduste leidmiseks.

KOOLITAJA – Andres Ojaver

Andres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete kaitse maailmas tegutsenud 9 aastat. Andres on töötanud Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektorina nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on ta läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitsevaldkonnas olulise IT taustateadmise. Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Seega annab koolitus hea kombinatsiooni teooria ja praktika ühtsusest ja keskendub süsteemselt olulisele.

ÕPPEMEETODID

Aktiivne loeng vaheldub praktiliste harjutuste ja järgnevate aruteludega.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 6 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse tõend.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA

Koolituse täpne ajakava lepitakse kokku koostöös tellijaga.

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
14.00-15.30 III sessioon