Koolituse kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on tuua haldus- ja kohtupraktika alusel näiteid ja juhiseid sisult õige ning adressaadile arusaadava haldusakti koostamiseks.

SIHTRÜHM

Koolitus on vajalik ja kasulik ametnikele ning töötajatele, kes iga päev viivad läbi haldusmenetlust ning koostavad haldusakte ja tahavad teada saada mida tuleks haldusakti koostamisel tähele panna.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • Tunneb haldustegevusvormide (ennekõike haldusakt, toiming) ja menetlustoimingu erinevat olemust.
  • Teab, et iga ametniku vastus, selgitus või soovitus võib olla haldusakt või menetlustoiming.
  • Oskab leida ja kirjutada igale erinevale juhtumile ja adressaadile sobiva haldusakti lahenduse (kui pikalt ja põhjalikult kellele kirjutada).

ÕPPE SISU

  • Haldustegevusvormide tutvustus. Millal on e-kirja vastus haldusakt ja millal menetlustoiming. Haldusakti õiguspärasuse eeldused.
  • Praktilised ülesanded.
  • Praktiliste ülesannete ühisarutelu ja analüüs. Koolitaja soovitused.

ÕPPEMEETODID

  • Teoreetiline loeng koos koheste vastustega loengu käigus tõusetuvatele küsimustele.
  • Praktilised ülesanded haldusaktide koostamisel.
  • Ühine arutelu ja koolitaja soovitused haldusaktide koostamiseks.

Soovitav on arvutid kaasa võtta.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 6 akadeemilist tundi.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Koolitaja koostatud slaidid. Ülesanded. Kohtulahendite viited.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.