Koolituse kirjeldus

Koolituse tulemusel tunneb õppija olulisemaid aja planeerimise metoodikaid ning oskab neid kasutada oma töö tulemuslikumal korraldamisel.

Ametiülesannete tõhus planeerimine ja elluviimine on sageli ametnikele ning töötajatele raskeks väljakutseks, kuna peavad täitma mitmeid rolle ja erinäolisi ülesandeid. Kahepäevane koolitus keskendub praktilistele harjutustele ning võimaldab osalejal kahe koolituspäeva vahele jääva perioodi jooksul proovida õpitu rakendamist igapäevases töös.


SIHTRÜHM

Koolitus on suunatud kõigile riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ja töötajatele, kes tunnevad vajadust oma ajakasutust efektiivsemalt korraldada.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

 1. Analüüsib oma planeerimisoskust ja ootamatustega toimetuleku viise ning nende tulemuslikkust.
 2. Hindab, millised tegevused on tulemuslikumad ning saab aru, mida ta peaks tegema tulemuslike tegevuste osakaalu suurendamiseks.
 3. Seostab koolitusel käsitletud tegevuste planeerimise ja elluviimise metoodikaid oma igapäevaste tööprotsessidega.
 4. Mõistab, kuidas suurendada keskendunud tööks kuluvat aega ning kuidas paremini toime tulla ootamatuste ja ajaröövlitega.

ÕPPE SISU

 • Tegevuste prioriteedi määramise põhialused.
 • Enesemotivatsioon.
 • Eesmärkide sõnastamine ExACT ja SMARTER metoodikaga.
 • Kompleksete tegevuste planeerimine David Alleni loomuliku planeerimise metoodika ja GROW metoodikaga.
 • Oma tegevuste analüüs ja planeerimine Eisenhoweri maatriksi abil.
 • Erinevad tegevusnimestike liigid ning nende tugevused ja puudused.
 • Isikliku ja meeskondliku kalendri haldamise põhimõtted.
 • Toimetulek ootamatuste ja ajaröövlitega. Pomodoro tehnika.
 • MS Outlooki ning Google’i teenuste kasutamise põhivõtted tegevuste planeerimisel.
 • Igapäevane ja -nädalane ülevaatus distressi vähendamise ja tegevuste korrastamise vahendina.
 • Kogemuste vahetamise sessioon.

ÕPPEMEETODID

Koolitus vaheldub loengu ja arutelu ning praktiliste individuaalsete ja grupi harjutustega.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 12 akadeemilist tundi auditoorset tööd kahel koolituspäeval. Kahe koolituspäeva vahel saavad osalejad rakendada esimesel koolituspäeval omandatud oskusi ja teadmisi igapäevases töös.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA DOKUMENTIDE LOEND

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend või tunnistus (tunnistusega kaasneb teadmiste kontrollimine).

VAJALIKU ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Tavaõppeklass vajaliku tehnikaga ning wifi internetiühendusega. Koolitusel osalejatel palume võimalusel kaasa võtta tööl kasutatava sülearvuti, et läbi proovida tehnilisi võimalusi töö efektiivsemaks korraldamiseks.

SOOVITUSLIK OSALEJATE ARV

Kuni 21 inimest.

HIND

Tellimuskoolituse hinnapakkumise saamiseks võta ühendust info@practus.ee. Vajadusel korraldame ka kohvipausid ja lõunasöögi ning sobilike ruumide kasutamise.

AJAKAVA NÄIDIS (alustamise aega ja ajajaotust täpsustatakse tellijaga enne koolitust)

I koolituspäeva ajakava:

9.45-10.00 Registreerumine.
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Paus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõunapaus.
14.00-15.30 III sessioon.
15.30-15.45 Paus.
15.45-17.15 IV sessioon.

II koolituspäeva ajakava:

 9.45-10.00 Registreerumine.
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Paus.
11.45-13.15 II sessioon.