Õppekorraldus

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Oleme pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut.

Practus lähtub täienduskoolitusasutusena õppetöö läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardi nõuetest.

Koolituste kvaliteedi tagamiseks peame tähtsaks kaasata valdkonna parimaid asjatundjaid, kes on end ühtlasi tõestanud  heade pedagoogidena. Koolitaja tööd toetavad:

  • õppekavad, mis tuginevad teooriale ja praktilisele töökogemusele;
  • õppekeskkond, mis loob vajalikud eeltingimused õpiväljundite saavutamiseks;
  • tagasiside, mis keskendub koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamise hindamisele;
  • õppetöö korraldus,  mis toetab koolituse sujuvat läbiviimist.

Koolitusele vastuvõtmine, tasu maksmine ja koolitusest loobumine 

Koolitusgruppi arvamine, koolitusele vastuvõtmine toimub koolitusele registreerudes kodulehe kaudu, mille kohta saadetakse osaleja emailile automaatne registreerumise kinnitus.

Hiljemalt viis kalendripäeva enne koolituse algust saadetakse koolitusgruppi arvatuile emaili teel meeldetuletuseks koolituskutse täpsustatud teabega koolituse toimumise kohta.

Teavitus sisaldab järgmist infot: koolituse nimetus, läbiviimise kuupäev, õppetöö alguse kellaaeg, toimumise koht ning koolituse ajakava.

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arved saadetakse koolitusrühma arvatuile registreerumise järgselt.

Koolitusest loobumisest teavitada koolitusasutust esimesel võimalusel. Registreerimise tühistamisel kuni kaks nädalat enne koolituse toimumist tagastatakse kogu summa, kuni nädal enne koolitust pool summat ning vähem kui nädalase etteteatamisega ei saa korraldaja garanteerida koolituse eest tasutud summa tagastamist.

Koolitusasutusel on õigus koolitus tühistada, kui õpperühma miinimum osalejate arv ei ole täidetud. Koolitusele registreerunuid informeeritakse koolituse tühistamisest vähemalt 7 päeva enne koolituse algust.

Täpsemad tingimused