Loading Sündmused

Kursus keskendub menetlusdokumentide (eelkõige väärteoprotokolli ja otsuse) vormistamisele, tõendamisele kuuluvate asjaolude väljaselgitamisele ja tõendite kogumisele. Eraldi peatutakse ka karistuse mõistmise küsimustel ning väärteomenetluse ja haldusmenetluse eristamisel (haldusmenetlusest tõendite ülevõtmist väärteomenetlusse).

Kursuse käigus koostatakse näidisväärteoasjas menetlusplaan, selgitatakse tõendite kogumise viisid ning koostatakse väärteoprotokoll ning otsus.


SIHTRÜHM

Väärteomenetlust läbiviivad kohtuvälise menetleja ametnikud.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • oskab koostada väärteoprotokolli.
 • teab kuidas tõendeid koguda, tõenditevahelisi vastuolusid kõrvaldada ning neid menetluses kasutada.
 • oskab otsust vormistada ja väärteo eest karistust määrata.

ÕPPE SISU

Väärteoprotokolli koostamine – 4 ak tundi

 • Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine.
 • Menetlusplaani koostamine.
 • Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud.
 • Väärteo lühike kirjeldus.

Tõendid – 2 ak tundi

 • Tõendite liigid.
 • Tõendite kogumise võimalused.
 • Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused.
 • Tõenditevaheliste vastuolude kõrvaldamine.
 • Menetlusplaani koostamine.

Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine – 2 ak tundi

 • Otsuste vormistamise nõuded.
 • Tõendite hindamise nõuded.
 • Karistuse määramise põhimõtted.

KOOLITAJA – Kohtunik Meelis Eerik

Meelis Eerik on väga hea väljendusoskusega tunnustatud täienduskoolitaja ja lektor. Ta on töötanud alates 2001 aastast kohtunikuna, on mitmete õigusalaste ühenduste liige ja ka rahvusvahelise õiguse ekspert. Tänaseks on Meelis Eerik Harju Maakohtu esimees ja Vabariigi Valimiskomisjoni esimees.

 

 

ÕPPEMEETODID

Teooriat käsitletakse kursuses praktiliste küsimuste lahendamise valguses.

ÕPPEKAVA MAHT

1 koolituspäev,  8 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolituse täismahus läbimisel väljastatakse osalejale digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õpperuum lauad asetatud U-kujuliselt, õpperuum varustatud vajalike õppevahendite, tehnikaga ning wifi internetiühendusega.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Loengumaterjalid (esitlused, sh interaktiivsed, kokkuvõtted, joonised, tabelid); Riigikohtu otsused; teemakohane õiguskirjandus (viited artiklitele ja teavikutele).

Koolituse käigus täidetakse koolitaja poolt koostatud töölehed, millest kujuneb koolituse lõpuks õppematerjal edaspidiseks kasutamiseks.

Osalejatel palume võimalusel kaasa võtta arvuti.

HIND

Koolituse maksumus on soodushinnaga 189 eurot +KM.  Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunat.

AJAKAVA – Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 Väärteoprotokolli koostamine
Tõendamisele kuuluvate asjaolude selgitamine.
Menetlusplaani koostamine.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Deliktistruktuur: tegu, tahtlus ja ettevaatamatus, õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud.
Väärteo lühike kirjeldus.
13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass
14.00-15.30 Tõendid
Tõendite liigid.
Tõendite kogumise võimalused.
Haldusmenetlusest tõendite ülevõtmise võimalused.
Tõenditevaheliste vastuolude kõrvaldamine.
Menetlusplaani koostamine.
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-17.15 Otsuse vormistamine ja karistuse mõistmine
Otsuste vormistamise nõuded.
Tõendite hindamise nõuded.
Karistuse määramise põhimõtted.

Koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese tellimuskoolitusena.