Loading Sündmused

Koolituse eesmärgiks on anda osalejale praktiline ülevaade Eesti õigussüsteemist, õiguse põhimõistetest ja tõlgendamisest ning selle rakendamise metoodikast tema töös. Selleks oskab osalenu õigusallikatest vajalikku õigusnormi üles leida ja tunneb tõlgendamisvõtteid, teab õigusnormide struktuuri ja põhimõisteid.


SIHTRÜHM

Õigushariduseta ametnikud, töötajad,  kelle töö sisaldab õigusaktide koostamist ja rakendamist.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu eristab riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse eesmärke ning toiminguid:

  1. Omab ettekujutust õiguse olemusest, sh erisusi võrreldes teiste käitumisreeglitega.
  2. Teab Eesti õigussüsteemi ja selle põhimõisteid.
  3. Oskab leida õigusallikaid ning muid õiguse rakendamiseks vajalikke materjale.
  4. Tunneb õigusnormi struktuuri ja rakendamise metoodikat.

ÕPPE SISU

  • Õiguse mõiste ja olemus, võrdlus muude levinud käitumisnormidega. Mis teeb õigusest õiguse.
  • Õigusallikad ja juristi „tööriistakast“: kuidas õigust leida ning mida peale õigusnormi veel vaja läheb. Õigusallikate hierarhia. Õiguse üldakt ja üksikakt. Kuidas saada õigusküsimustele päriselt usaldusväärseid vastuseid.
  • Eesti õiguse süsteemi tutvustus: selle ajaloolised juured, avalik ja eraõigus, nende peamised valdkonnad Eesti õiguses, õigusharude põhimõtted ja –mõisted (kaalutlusõigus, määratlemata õigusmõiste, jne). Praktilised põhiküsimused erinevate õigusvaldkondade käsitlemisel.
  • Õigusnormi ülesehitus ja normi praktiline rakendamine. Juriidiline fakt.
  • Õigusnormi tõlgendamine: paragrahvi väänamise põhimõtted.
  • Õiguse rakendamise põhiprobleemid. Kuidas lahendada küsimus, milline õigusakt, norm kohaldub. Normide konkurents. Õiguslünk ja analoogia.

KOOLITAJA – Risto Käbi

Risto Käbi on vandeadvokaat, kes tegutseb õigusnõustamisega alates 2000. aastast. Ta omab praktilist kogemust ja sügavaid teadmisi mitmetes õigusvaldkondades nii era- kui avalikus õiguses. Koolitaja on läbi ja lõhki praktik, kes oskab teha ka keerulised õigusküsimused lihtsasti mõistetavaks. Õigushariduse omandas koolitaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Ta on ennast täiendanud Helsingi Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Risto Käbi on hinnatud lektor. Ta on õpetanud Sisekaitseakadeemias õiguse alusaineid ning haldus- ja riigiõigust. Tagasiside temale kui lektorile on olnud väga hea – teda on tunnustatud aasta parima õppejõu nimetusega.

ÕPPEMEETODID

Loeng,  arutelu, mõtteharjutused ja jooksvad praktilised ülesanded.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 7 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö läbiviimiseks sisustatud ruum koos vajamineva õpptehnikaga.

OSALEJATE ARV

Kuni 24 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Koolitusteemasid kajastav kirjalik materjal slaididena, mis käsitleb Eesti õigussüsteemi  ülesehituse olulisi põhimõtteid ja –mõisteid koos õiguse rakendamise küsimustega.

HIND

Ühepäevase koolituse  maksumus on kuni 13.11.2019 149 eurot +KM. Hilisemal registreerimisel 169 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

Ajakava

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00 – 12.00 Õiguse mõiste ja olemus, võrdlus muude levinud käitumisnormidega. Mis teeb õigusest õiguse.Õigusallikad ja juristi „tööriistakast“: kuidas õigust leida ning mida peale õigusnormi veel vaja läheb. Õigusallikate hierarhia. Õiguse üldakt ja üksikakt. Kuidas saada õigusküsimustele päriselt usaldusväärseid vastuseid. Õigusnormi ülesehitus ja normi praktiline rakendamine. Juriidiline fakt.
12.00 – 12.45 Lõunapaus restoranis Kompass.
12.45 – 14.30 Eesti õiguse süsteemi tutvustus: selle ajaloolised juured, avalik ja eraõigus, nende peamised valdkonnad Eesti õiguses, õigusharude põhimõtted ja –mõisted (kaalutlusõigus, määratlemata õigusmõiste, jne). Praktilised põhiküsimused erinevate õigusvaldkondade käsitlemisel.
14.30  – 14.45 Kohvipaus.
14.45 – 16.15 Õigusnormi tõlgendamine: paragrahvi väänamise põhimõtted.

Õiguse rakendamise põhiprobleemid. Kuidas lahendada küsimus, milline õigusakt, norm kohaldub. Normide konkurents. Õiguslünk ja analoogia.