Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärk on pakkuda osalejatele teadmisi kehtivatest õigekirjareeglitest ja tutvustada viise, kuidas vältida kantseliidiilminguid õigus- ja haldustekstis.

SIHTRÜHM

Ametnikud, juristid, kohtutöötajad, sekretärid ja kõik teised huvilised, kes koostavad ametlikku kirjalikku õigus- või haldusteksti ja peavad lugu korrektsest keelekasutusest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • teab eesti õigekirjareegleid, sh oskab kasutada lühendeid, kirjutada numbreid, valida õige algustähe ja käänata eesti perekonnanimesid,
  • tunneb ära veaohtlikud kantseliidisõnad ja -vormid ning
  • koostab lihtsat, selget ja hästi mõistetavat tarbeteksti.

ÕPPE SISU

Kokku 7 akadeemilist tundi.

I osa (4 ak tundi): ülevaade olulisematest õigekirjateemadest, sealhulgas:

  • Lühendid. Kuidas lühendada arvelduskontot või registrikoodi?
  • Kuidas kirjutada miinust, järgarvu või kümnendmurdu?
  • Algustäht. Kas Tellija või tellija? Kas Rootsi laud või rootsi laud?
  • Eesti perekonnanimed. Kas Kändi, Känd’i või Kännu?

II osa (3 ak tundi): kantseliidi vältimine

  • Kantseliidisõnavara. Mis on viga väljenditel antud regulatsioon ja siseriiklik seadusandlus?
  • Kuidas parandada lauset Masina remonditööde teostamine leiab aset isikute poolt, kellel on vastavad volitused?

KOOLITAJA  Helika Mäekivi

Helika Mäekivi on humanitaarteaduste magister, OÜ Keelehelin juhataja, Emakeele Seltsi ja selle keeletoimkonna liige, Eesti Keeletoimetajate Liidu juhatuse esimees, Hariduse  on ta saanud 1996. aastal Tartu Ülikoolis  filosoofiateaduskonnas eesti ja soome-ugri filoloogia erialal (võrdsustatud magistrikraadiga), samal aastal anti Helika Mäekivile õpetaja kutsetunnistus, ning 2010. aastal Tallinna Ülikoolis humanitaarteaduste magistrikraadi keeletoimetaja erialal. Päevakera keeleblogi kirjutaja, mitme õigus- ja halduskeelt käsitleva artikli autor, Tartu Ülikooli õigus- ja halduskeele lektor.

Koolitatavate hulgas on olnud tõlkijad, keeletoimetajad, ametnikud, juristid, kohtutöötajad, sekretärid, projektijuhid, üliõpilased jne

ÕPPEMEETODID

Seminari vormis koolitus. Koolitaja valmistab ette töölehed praktiliste harjutustega, mida osalejad koolitaja nõu ja abiga parandavad. Pärast koolitust jäävad töölehed osalejatele ja koolitaja annab reeglite lühikokkuvõtte. Koolitaja slaide ei jaga.

Töömeetodid on vigaste lausete parandamine, lünkülesannete täitmine ja valikvastustega harjutuste tegemine. Olenevalt olukorrast tehakse tööd individuaalselt või rühmas.

ÕPPEKAVA MAHT

1 päev ehk 7 akadeemilist tundi.

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Töölehed harjutustiku ja keeleabiallikatega; üldreeglistik.

HIND

Koolituse maksumus on kuni 19.11.2019 156 eurot + KM. Hilisemal registreerumisel 182 € + KM.

Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunat.

AJAKAVA

Registreerumine ja hommikukohv alates kell 9.30.

I osa: ülevaade olulisematest õigekirjateemadest.
10.00-11.30 Lühendid. Kuidas lühendada arvelduskontot või registrikoodi?
Numbrid. Kuidas kirjutada miinust, järgarvu või kümnendmurdu?
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 Algustäht. Kas Tellija või tellija? Kas Rootsi laud või rootsi laud?
Eesti perekonnanimed. Kas Kändi, Känd’i või Kännu?
13.15-14.00 Lõunapaus bufeena restoranis Kompass
II osa: kantseliidi vältimine.
14.00-16.15 Kantseliidisõnavara. Mis on viga väljenditel antud regulatsioon ja siseriiklik seadusandlus?
Kantseliidivormid. Kuidas parandada lauset Masina remonditööde teostamine leiab aset isikute poolt, kellel on vastavad volitused?

Koolitust saab tellida ka sisekoolitusena.