Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised korrakaitseõiguse põhimõistetest ja -mõtetest ning omandada teadmised järgmistel teemadel:
– Üld- ja erimeetmete kohaldamine korrakaitseorgani poolt
– Vahetu sunni kasutamine meetme jõustamiseks
– Riiklik järelevalve menetlus eriseaduste alusel


SIHTRÜHM

Korrakaitseametnikud, kelle ülesandeks on riikliku järelevalve menetluse läbiviimine.

Kasuks tuleb, kui õppijal on eelnevad teadmised õiguseõpetusest ja haldusõigusest.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

 • Teab, mida mõeldakse ohuna avalikule korrale.
 • Teab, kuidas hinnatakse võimalikku ohtu avalikule korrale ning milliseid tahke tuleb selle hindamisel arvesse võtta.
 • Teab riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete süsteemi ja kohaldamise üldisi aluseid.
 • Oskab lähtuvalt ohu liikidest valida sobivad meetmed avaliku korra kaitsmiseks.

ÕPPE SISU

 • Avalik kord, kui ühiskonna seisund.
 • Korrakaitse ja riiklik järelevalve, kelle ülesanne.
 • Pädeva korrakaitseorgani tegutsemise alused.
 • Selgitamiskohustuse sisu ja riikliku järelevalve menetluse põhimõtted.
 • Ohu liigid ja ohu astmed. Korrarikkumine. Ohu ennetamine.
 • Riikliku järelevalve meetme kohaldamise põhimõtted. Üldmeetmete kohaldamisega tehtavad toimingud, sh isikuandmete avalikustamise lubatavus.
 • Isikuandmetega seonduvate, joobeseisundi kahtlusega isiku suhtes kohaldatavate ja muude riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamise lubatavus.
 • Põhiseaduslike õiguste riived meetmete kohaldamisel.

KOOLITAJA – Ülle Vanaisak

Ülle Vanaisak on Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli lektor. Ülle on Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ja Politsei käsiraamatu autor ja toimetaja ning töötanud õigusainete õppejõuna alates 2005.

Hinnatud õppejõuna on ta pälvinud üliõpilaste tunnustuse politsei- ja piirivalvekolledži hinnatud õppejõuna 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 aastal.

       Ülle Vanaisak omab kogemusi ka täiendusõppe koolitajana ja ta on pälvinud  tagasisides  palju  kiitvaid hinnanguid nii hea esinemsioskuse kui ka koolitusteemade põhjaliku käsitlemise eest.

ÕPPEMEETODID

Kasutatakse aktiivõppemeetodeid, veebi teel läbiviidav koolitus sisaldab arutelusid, kaasuste lahendamist ja tööd dokumendiga. Teadmiste kinnistamiseks kasutatakse interaktiivseid ülesandeid.

 • Slaidid, sh skeemide ja/või linkidega asjakohastele materjalidele
 • Töölehed kaasuste ja näidetega
 • Ülesanded ja enesekontrollitestid

ÕPPEKAVA MAHT

Koolitus toimub kahel päeval kogumahuga 12 akadeemilist tundi, neist 4 praktiliste ülesannete lahendamise näol.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Koolitus toimub veebi teel, kasutades Teams platvormi suhtlusplatvormi ja teisi digitaalseid keskkondasid. Link koolitusele saadetakse mõni päev enne koolituse toimumist.

OSALEJATE ARV

Kuni 20 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Õppejõu poolt jagatavad käsilehed, kaasused.

Soovitatav kirjandus:

Koolitusel käsitletakse seaduste viimaste muudatusetega redaktsioone: Korrakaitseseadus, 2019.

HIND

Kahepäevase koolituse maksumus on kuni 15. märts soodushinnaga 179 eurot +KM. Hilisemal registreerumisel 199 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

AJAKAVA

Teisipäeval, 30. märtsil                       

10.00 – 11.30       Avalik kord, kui ühiskonna seisund.

Korrakaitse ja riiklik järelevalve, kelle ülesanne.

Pädeva korrakaitseorgani tegutsemise alused.

Selgitamiskohustuse sisu ja riikliku järelevalve menetluse põhimõtted.

11.30 – 11.45       Paus

11.45 – 13.15       Ohu liigid ja ohu astmed. Korrarikkumine. Ohu ennetamine.

13.15 – 17.00      Praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine

Kolmapäeval, 31. märtsil

12.30 – 14.00      Riikliku järelevalve meetme kohaldamise põhimõtted. Üldmeetmete kohaldamisega tehtavad toimingud, sh isikuandmete avalikustamise lubatavus.

Isikuandmetega seonduvate, joobeseisundi kahtlusega isiku suhtes kohaldatavate ja muude riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamise lubatavus.

Põhiseaduslike õiguste riived meetmete kohaldamisel.

14.00-14.15         Paus

14.15- 15.45         Kaasuste lahendamine, tagasiside koolitajalt ja arutelu.