Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärgiks on anda praktikas kasutatavaid teadmisi ja oskusi isikuandmete kaitse põhiprintsiipidest ning olulistest uuendustest isikuandmete kaitse üldmääruse kontekstis.


SIHTRÜHM

Ametnikele ja töötajatele, kes käitlevad isikuandmeid või teostavad järelevalvet isikuandmete kaitse üle. Varasemad teadmised isikuandmete kaitse kohta ei ole vajalikud.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:

  1. Teab, mis on isikuandmed.
  2. Oskab isikuandmeid liigitada riskipõhiselt.
  3. Suudab hinnata andmete töötlemise mõju füüsilisele isikule.
  4. Teab, millised on olulisemad muudatused isikuandmete kaitses tulenevalt uuest õigusraamistikust.
  5. Oskab hinnata muudatuste vajadusi oma organisatsioonis.

ÕPPE SISU

Keskendume isikuandmete kaitse ja isikuandmete käitlemise põhioskustele ning vajalikele teadmistele.

  • Loengu/seminari ja vestluse vormis ülevaade isikuandmete põhiprintsiipidest.
  • Ülevaade olulistest muudatustest nii avaliku sektori kui erasektori vaatest.
  • Praktilised ülesanded printsiipide ja nõuete selgitamiseks ning kinnistamiseks.
  • Arutelud praktiliste lahenduste leidmiseks.

isikuandmete kaitse

KOOLITAJA – Andres Ojaver

Andres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete kaitse maailmas tegutsenud üle 7 aasta. Andres on töötanud Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektorina nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on ta läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitsevaldkonnas olulise IT taustateadmise. Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Muuhulgas kuulub Andrese töö hulka projektijuhtimine, millega rakendatakse uue määruse kontekstis isikuandmetele täiendavaid kaitsenõudeid. Seega annab koolitus hea kombinatsiooni teooria ja praktika ühtsusest ja keskendub süsteemselt olulisele.

ÕPPEMEETODID

Aktiivne loeng vaheldub praktiliste harjutuste ja järgnevate aruteludega.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 6 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppeklass vajaliku tehnikaga (projektor, tahvel jms).

OSALEJATE ARV

Kuni 25 osalejat.

HIND

Ühepäevase koolituse maksumus on 161 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Koolituse hind sisaldab makse, kohvipausi ja lõunasööki.

AJAKAVA

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
14.00-15.30 III sessioon