Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Anda teenistujatele, kes töötlevad isikuandmeid ja vastutavad nende õige töötlemise eest kindlate infosüsteemide ja andmekogude puhul, põhiteadmised isikuandmete ja sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemisest.


SIHTRÜHM

Teenistujatele, kes töötlevad isikuandmeid ja vastutavad nende õige töötlemise eest teatud kindlate infosüsteemide ja andmekogude puhul.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • Teab, mis on isikuandmed, oskab neid riskipõhiselt liigitada ja suudab hinnata andmete töötlemise mõju füüsilisele isikule.
  • Omab põhiteadmisi isikuandmete ja sealhulgas eriliiki isikuandmete töötlemisest ja on pädev neid kasutama ning nende kasutamist haldama.

ÕPPE SISU

  • Mis on isikuandmed ning nende töötlemine.
  • Millised on olulisemad uuendused andmekaitses.
  • Kuidas tagada jätkusuutlikku andmekaitset Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis.
  • Mis on mõjuhinnang ja milleks seda vaja on.
  • Kuidas tagada reeglite kohast läbipaistvust ja isiku õigusi.
  • Intsidentidest teavitamine ja nende haldamine.

KOOLITAJA – Andres Ojaver

Andres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning andmekaitse valdkonnas tegutsenud ligi 9 aastat. Andres on töötanud Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektorina nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on ta läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitse valdkonnas olulise IT tausta teadmise.

Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Andrese põhitöö hulka kuulub projektijuhtimine, millega rakendatakse kehtima hakanud uue määruse kontekstis isikuandmetele täiendavaid kaitsenõudeid.

Koolitus sisaldab  head kombinatsiooni teooria ja praktika ühtsusest andmete kaitsmisel.  Tema selgeid ja tasakaalukaid seisukohti andmekaitse teemade käsitlemisel hinnatakse kõrgelt.

ÕPPEMEETODID

Loeng,  arutelu, mõtteharjutused ja jooksvad praktilised ülesanded.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 6 akadeemilist tundi ehk üks koolituspäev.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Õppetöö läbiviimiseks sisustatud ruum koos vajamineva õpptehnikaga.

OSALEJATE ARV

Kuni 24 osalejat.

HIND

Ühepäevase koolituse  maksumus on kuni 21. oktoober 184 eurot +KM. Hilisemal registreerimisel 209 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee.

Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki.

Ajakava

9.30-10.00 Registreerumine ja hommikukohv
10.00-11.30 I sessioon.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45-13.15 II sessioon.
13.15-14.00 Lõuna restoranis Kompass.
14.00-15.30 III sessioon

Koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese tellimuskoolitusena.