Kõik Practus koolitused toimuvad ajutiselt veebi vahendusel.

Olge terved!


Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolituse eesmärgiks on tuua haldus- ja kohtupraktika alusel näiteid ja juhiseid sisult õige ning adressaadile arusaadava haldusakti koostamiseks.


SIHTRÜHM

Koolitus on vajalik ja kasulik ametnikele ning töötajatele, kes iga päev viivad läbi haldusmenetlust ning koostavad haldusakte ja tahavad teada saada mida tuleks haldusakti koostamisel tähele panna.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

  • Tunneb haldustegevusvormide (ennekõike haldusakt, toiming) ja menetlustoimingu erinevat olemust.
  • Teab, et iga ametniku vastus, selgitus või soovitus võib olla haldusakt või menetlustoiming.
  • Oskab leida ja kirjutada igale erinevale juhtumile ja adressaadile sobiva haldusakti lahenduse (kui pikalt ja põhjalikult kellele kirjutada).

ÕPPE SISU

  • Haldustegevusvormide tutvustus. Millal on e-kirja vastus haldusakt ja millal menetlustoiming. Haldusakti õiguspärasuse eeldused.
  • Praktilised ülesanded.
  • Praktiliste ülesannete ühisarutelu ja analüüs. Koolitaja soovitused.

KOOLITAJA – Helen Kranich

Helen Kranich on hinnatud taseme- ja täiendusõppe koolitaja avaliku õiguse valdkonnas. Tema koolitusteemadeks on alates 2000. aastast olnud inimõigused, korrakaitse ja haldusõigus ning viimastel aastatel on ta keskendunud eelkõige korrakaitseõigusele ja haldusmenetlusele. Koolitajal on õigusalane akadeemiline haridus Tartu Ülikoolist ja omandatud magistrikraad avalikus halduses Tallinna Tehnikaülikoolis. Õpingute raames ta on end täiendanud  2011/2012 Saksamaal Speyeri Haldusteaduste Ülikoolis. Koolitajana panustab palju koolituse ettevalmistamisse, hindab sihtgrupi vajadusi ning koolitamise käigus näitlikustab olukordi näidetega  kui ka kohtupraktika juhtumitega. Osalejate tagasiside koolituselt on alati olnud hea ja teda on tunnustatud mitmel korral täienduskoolituste läbiviimise eest koolitusaasta parima lektori tiitliga.

ÕPPEMEETODID

  • Teoreetiline loeng koos koheste vastustega loengu käigus tõusetuvatele küsimustele.
  • Praktilised ülesanded haldusaktide koostamisel.
  • Ühine arutelu ja koolitaja soovitused haldusaktide koostamiseks.

ÕPPEKAVA MAHT

Kokku 6 akadeemilist tundi.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Koolitusest osavõtjale väljastatakse digitaalne tõend.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Koolitus toimub veebi teel, kasutades Teams platvormi suhtlusplatvormi ja teisi digitaalseid keskkondasid. Link koolitusele saadetakse mõni päev enne koolituse toimumist.

OSALEJATE ARV

Kuni 24 osalejat.

ÕPPEMATERJALIDE LOEND

Koolitaja koostatud slaidid. Ülesanded. Kohtulahendite viited.

HIND

Koolituse  maksumus on kuni 4. mai 149 eurot +KM. Hilisemal registreerimisel 189 eurot +KM. Kui soovite osaleda koos kolleegiga, siis palun küsige allahindlust kirjutades aadressile info@practus.ee. Hind sisaldab kohvipause ja lõunasööki.